• Title:老父
 • Artist:詹雅雯(郑进一口白)
 • Album:
 • KaraokeRate:1★
 • Languages:
 • Remark:
 • Uploador:
 • TXT Lyric:

  Please use powerful AutoLyric software to search and download the synchronous LRC lyrics automatically.

  词:郑进一/陈维祥 曲:郑进一
  口白:
  这首歌,你若有感动,
  请你打一通电话,乎你的老爸

  一个人置外面坐 彼是阮老父
  孤单是伊的人客 往事是彼杯茶
  寄月娘传乎因某的批 不知收到袂
  讲你着不免挂念 厝内底的 大大细细
  爸爸的面上所留的 
  是晟咱一家换来的代价
  一双手 一双鞋 一步一步 牵咱经过
  爸爸的一生 甲算算咧 
  嘛不曾 真正享受过
  若不有孝无机会 
  因为一个人只有一个老父

  一个人置房间躺 彼是阮老父
  思念是伊的棉被 欲甲减一个
  寄天星传乎阿母的批 不知收到袂
  讲阮会乖乖听话 照顾阿爸 
  吃甲百二岁
  爸爸的身躯所流的 是甲咱同款的血脉
  一枝草 一点露 一代一代 千秋万世
  爸爸的一生 甲算算咧 
  嘛剩无外久的日子通过
  若不有孝无机会 
  因为一个人只有一个老父
  因为老爸 有钱嘛无块买